Từ chỉ số lượng trong giờ Anh là một trong trong những phần ngữ pháp thông dụng. Nhưng cũng tạo những khó khăn cho tất cả những người học tập vì chưng sự nhiều chủng loại tự ngữ với cấu tạo. Từ chỉ con số vào giờ đồng hồ Anh không chỉ có dễ dàng và đơn giản là “nhiều” hay “ít”, nó được tạo thành nhiều cấp độ. Để tránh phần lớn trường đúng theo sai lạc dẫn mang đến mất điểm đáng tiếc, sau đây TIW đã đem đến hầu hết kỹ năng và kiến thức có ích cho bạn học!


Nội dung chính

1. Định nghĩa với các tự chỉ số lượng vào giờ Anh2. Cách sử dụng tự chỉ con số trong tiếng Anh3. bài tập về lượng từ trong giờ đồng hồ Anh

1. Định nghĩa và các từ bỏ chỉ con số vào tiếng Anh

1.1. Định nghĩa

Từ chỉ con số hay những lượng từ bỏ vào tiếng Anh là Quantifiers, được dùng làm chỉ số lượng. Chúng hay được đặt ở trước danh trường đoản cú để bổ sung nghĩa mang lại danh tự kia.

Bạn đang xem: Các từ chỉ số lượng trong tiếng anh


*
Các từ chỉ con số trong giờ đồng hồ Anh

Một con số từ chỉ có thể kết phù hợp với danh trường đoản cú đếm được, một trong những lại chăm biệt đi với danh tự ko đếm được. Nhưng cũng có thể có các loại từ vừa rất có thể đứng trước danh tự đếm được vừa có thể kết phù hợp với danh tự không đếm được.

1.2.Các từ chỉ con số vào giờ đồng hồ Anh

Lượng từ bỏ đi cùng với danh tự đếm đượcLượng từ bỏ kết phù hợp với danh từ bỏ ko đếm đượcLượng tự đứng trước cả hai dạng danh từ
A large number of/A great number of (Một số lượng lớn)A great khuyến mãi of/A large amount of (Một lượng lớn)Any (Bất cứ)
Few (Vài)Little (Chút)Some (Chút)
A few (Một vài)A little (Một chút)Most (Phần lớn)
Many (Nhiều)Much (Nhiều)Most of (Phần bự của)
Several (Một vài)Plenty of/A lot of/Lots of (Nhiều)
Each/Every (Mỗi)All/All of (Tất cả)

2. Cách áp dụng từ bỏ chỉ số lượng trong giờ Anh

Từ chỉ số lượng vào tiếng Anh thường xuyên xuất hiện trong số đề thi chứng chỉ nước ngoài cũng giống như đề thi THPT Quốc Gia. Cùng khám phá biện pháp áp dụng với sáng tỏ các dạng lượng từ bỏ nhằm dễ dãi đạt được điểm cao vào bài xích thi nhé!


*
Cách thực hiện lượng từ

2.1. Some

“Some” là lượng tự thân quen với chúng ta học tập tiếng Anh. Nó được áp dụng trong câu khẳng định với chân thành và ý nghĩa nhỏng “một vài” Khi đi cùng với danh từ bỏ đếm được và “một ít” Lúc đi với danh từ không đếm được.


some + countable noun (số nhiều) (+ V số nhiều)

Ví dụ: There are some apples on the table.

Some children enjoy playing football in my yard.

some + uncountable noun (+V số ít)

Ví dụ: There is some water in the bottle.

I drink some milk instead of eating breakfast in the morning.

2.2. Many/Much

Cả “Many” với “Much” hồ hết được áp dụng trong câu phủ định cùng câu ngờ vực. “Much” không xuất hiện thêm vào câu xác định, ngược chở lại “many” hoàn toàn có thể lộ diện vào câu xác minh tuy thế tần suất rất ít bởi “a lot”.

many + countable noun (số nhiều) (+V số nhiều)

Ví dụ: Are there many boys in your class?

Many books are put on the shelves.

There aren’t many stars in the sky.

much + uncountable noun (+V số ít)

Ví dụ: There isn’t much clear water on the earth.

Lưu ý: Ta có thể sử dụng “so many” và “too much” trước danh tự trong câu xác minh.

Ví dụ: We spent too much money on clothes.

2.3. Plenty of, A lot of, Lots of

Plenty of, A lot of, Lots of với nghĩa “nhiều”, được áp dụng trong câu xác định.

Plenty of, A lot of, Lots of + countable noun (số nhiều) (+ V số nhiều)

Ví dụ: There are a lot of assignments that we have sầu lớn finish before 9.00 pm.

Lots of swimmers are in the swimming pool now.

Plenty of assignments need finishing before 9.00pm.

Plenty of, A lot of, Lots of + uncountable noun (+ V số ít)

Ví dụ: Lots of milk is sold in the supermarket.


A lot of money is needed khổng lồ pay for this luxury bag.

There is plenty of sugar in the coffee. It is too sweet.

2.4. A great number of/A large number of/Several/A great giảm giá of/A large amount of/The number of

Những cụm từ bỏ bên trên được thực hiện sinh sống dạng xác định.

A great number of/A large number of/Several + countable noun (số nhiều) (+ V số nhiều)

Ví dụ: There are a large number of students who don’t lượt thích studying Math.

A great number of pigs are raised in VietNam.

A great giảm giá khuyến mãi of/A large amount of + uncountable noun (+V số ít)

Ví dụ: A great khuyến mãi of garbage was around the factory.

2.5. A little and little

“A little” sở hữu tức thị “khôn xiết ít”, rất hiếm dẫu vậy đủ.

A little + uncountable noun (+V số ít)

Ví dụ: I just speak a little English.

“Little”: một ít, một chút tuy nhiên gần như không có (sở hữu nghĩa che định).

Little + uncountable noun (+V số ít)

Ví dụ: There is little milk in my coffee. It’s too bitter for me lớn drink!

2.6. A few và few

“A few” với nghĩa “vô cùng ít”, hiếm hoi dẫu vậy đầy đủ.

A few + countable noun (số nhiều) (+V số nhiều)

Ví dụ: A few cows are eating grass in the field.

“Few”: một không nhiều, một ít nhưng lại gần như không có. (có nghĩa bao phủ định)

Few + countable noun (số nhiều) (+V số nhiều)

Ví dụ: Few students were able khổng lồ pass the final exam.

2.7. All (of)

All (of): được dùng ở dạng xác minh.

All (of) + countable noun (số nhiều) (+V số nhiều)

Ví dụ: All participants are ready for the competition.

All (of) + uncountable noun (+V số ít)

Ví dụ: All money was stolen by the thief.

2.8. Most/Most of

Most/Most of + countable noun (số nhiều) (+V số nhiều)

Ví dụ: Most of my friends choose lớn study abroad.

2.9. Any

“Any” được sử dụng trái ngược so với “some”, nó có thể đứng trước cả danh từ bỏ đếm được và danh từ bỏ không đếm được. Thường xuất hiện thêm trong số câu tủ định với câu nghi ngờ.

Any + countable noun (số nhiều) (+V số nhiều)

Any + uncountable noun (+V số ít)


Ví dụ: There aren’t any eggs on the table.

Has she had any sugar?

2.10. Each/Every

“Each/Every” dùng cùng với danh từ bỏ đếm được số không nhiều. “Each” được sử dụng Lúc nói từ 2 người/đồ trnghỉ ngơi lên, “Every” được sử dụng Khi nói tự 3 người/đồ gia dụng trsống lên.

Ví dụ: She’s lost nearly every book she had.

Each of them spoke for ten minutes.

3. các bài luyện tập về lượng trường đoản cú vào giờ đồng hồ Anh


*
Bài tập về tự chỉ số lượng vào giờ Anh

3.1. Hoàn thành những câu sau cùng với “some” hoặc “any”

Question:

We didn’t buy ______ cakes.I will play soccer with ______ classmates of mine in the afternoon.Have sầu you read ______ good books recently?I didn’t have ______ pencils, so I had to borrow ______ from my friends.Could I have ______ milk in my coffee, please?There isn’t ______ soap in the bathroom.

Xem thêm: Những Từ Để Hỏi Trong Tiếng Anh : Lý Thuyết Và Bài Tập Chi Tiết

Key:

anysomeanyany/somesomeany

3.2. Hoàn thành câu với “much, many, few, a few, little, a little, a lot of”

Question:

I have sầu ______ homework to lớn finish before 8.00pm so I’m very busy now.The stadium is very crowded. There are so ______ people here.There is ______ milk in the fridge. I have sầu khổng lồ go to lớn the supermarket for dinner.Most of the town is morden. There are ______ old buildings.The mixture looks rather dry. Maybe you should add ______ water.She has talked too ______.

Key:

a lot ofmanylittlefewa littlemuch

3.3. Chọn đáp án đúng độc nhất vô nhị vào 4 lời giải sau

Question:

I feel sorry for her. She has ______ friends. (many/a few/few/a great deal)I spent ______ my spare time gardening last year. (most of/most/many of/a large number of)Can you speak French? – Yes,______. (a few/few/a little/little)Give sầu me ______ examples, please! (a few/a little/few/little)He drank ______ wine last night và is sick now. (too many/too much/few of/a large number of)Peter has spent ______ time and money on stamp collecting. (a few of/many of/a great giảm giá khuyến mãi of/a large number of)

Key:

fewmost ofa littlea fewtoo mucha great giảm giá khuyến mãi of

Trên đấy là phần đông kiến thức và kỹ năng về cách áp dụng trường đoản cú chỉ con số trong tiếng Anh vị TIW mang về. Mong đa số thông tin trên sẽ hữu dụng mang đến những sĩ tử. Dừng quên theo dõi The IELTS Worksiêu thị để có thêm các bài học kinh nghiệm giờ Anh khác về bài bác thi THPT Quốc Gia cũng như các khóa huấn luyện và đào tạo Ielts 4 kỹ năng!