Thế làm sao là bị động của thì hiện giờ trả thành? Bị cồn của thì ngày nay dứt có nên vẫn là trở ngại khiến các bạn không bước qua được đa số giới hạn của bản thân bản thân để đoạt được mọi đỉnh điểm new của bạn dạng thân. Chính vị vậy trải qua bài viết dưới đây Tiếng Anh là Dễ đã cung cấp cho bạn vớ tần tật về cấu tạo bị động của thì bây giờ ngừng. Bạn thuộc đi tìm kiếm đọc nhé!

*

1. Công thức của thì hiện giờ xong xuôi thể bị động

Thể công ty động:

I / You/ We / They + have + PII + Tân ngữ.

Bạn đang xem: Bị động hiện tại hoàn thành

He / She / It + has + Phường. II + Tân ngữ.

khi đưa thanh lịch câu bị động bọn họ triển khai công việc sau đây:

+ Cách 1: Xác định tân ngữ của câu chủ động.

+ Bước 2: Chuyển tân ngữ câu dữ thế chủ động sang trọng làm chủ ngữ câu tiêu cực.

+ Bước 3: Xác định chủ ngữ là số ít tuyệt số nhiều rồi chọn Have/ Has.

+ Bước 4: Thêm ” been + PII” sau Have/ Has.

+ Bước 5: Chuyển công ty ngữ câu chủ động xuống sau By nhằm nhấn mạnh vấn đề cửa hàng của hành động.

Example 1: I have read three books this week. + Cách 1: “Three books” là tân ngữ. + Bước 2: Chuyển tân ngữ xuống làm chủ ngữ câu bị động. + Cách 3: “Three books” là số những buộc phải ta chọn have sầu.+ Cách 4: Thêm “been read” sau have. + Cách 5: Đổi “I” thành “me” và đặt sau by của câu thụ động.⇒ Three books have read this week by me. Example 2: We have built a new road in the village.⇒ A new road has been built in the village.Example 3: They have shown more than 50 films in Ha Noi since June.⇒ More than 50 films have sầu been shown in Ha Noi since June.Example 4: Minch & Hoa have sầu played chess for hours.⇒ Chess has been played for hours by Minch & Hoa.

*

2. Một số dạng tiêu cực khác được áp dụng vào Tiếng Anh.

1.Thể không đúng khiến ( Causative sầu form ): HAVE, GET.

+ Thể công ty động: Subject + HAVE + object ( person )+ bare-infinitive sầu + object

+ Thể bị động: Subject + HAVE + object ( thing ) + past participle ( + by + object (person)).

*Example : I had him repair my bicycle yesterday.

=> I had my bicycle repaired yesterday.

+ Thể chủ động: Subject + GET + object (person) + to-infinitive + object (thing).

+ Thể bị động: Subject + GET + object (thing) + past participle (by + object (person)).

*Example: I get her to lớn make some coffee.

=> I get some coffee made.

*

2. Động từ chỉ giác quan tiền (Verbs of perception): see, watch, hear, look, taste,..

+ Thể công ty động: Subject + verb + object + bare infinitive/ V-ing +…

+ Thể bị động: Subject + be + past participle + to-infinitive/ V-ing +…

*Example 1: They saw her come in.

=> She was seen khổng lồ come in

*Example 2: They saw the lorry running down the hill

=> The lorry was seen running down the hill.

3. Động từ bỏ chủ chủ ý ( Verbs of opinion ): say, think, believe, report, rumour,…

+ Thể công ty động: Subject + verb + (that) + clause (S2 + V2 + O2…)

+ Thể bị động: It + be + verb (past participle) + (that) + clause

S2 + be + verb (past participle) + to-infinitive…

+ lớn have + past participle.

*Example 1: People say that he is a famous doctor.

=> It is said that he is a famous doctor.

=> He is said lớn be a famous doctor.

*Example 2: They thought that Mary had gone away.

=> It was thought that Mary had gone away.

=> Mary was thought lớn have sầu gone away.

*

4. Câu trách nhiệm ( imperative sentences ).

+ Thể công ty động: Verb + object + adjuct.

+ Thể bị động: Let + object + be + past participle + adjuct.

*Example 1: Write your name here

=> Let your name be written here.

+ Thể nhà động: (Subject) + let + sb + bởi vì + sth

+ Thể bị động: Subject + be + let/ allowed + to-infinitive sầu.

Xem thêm: Các Mẫu Câu Có Từ " Kết Bạn Tiếng Anh Là Gì, Các Câu Tiếng Anh Khi Kết Bạn

* Example 2: He let me go out

=> I was let/ allowed lớn go out.

3. Tổng kết

Trên đây là tổng đúng theo tất tần tật về cấu trúc tiêu cực của thì ngày nay ngừng. Và qua nội dung bài viết này Cửa Hàng chúng tôi tin Chắn chắn các bạn đã tích điểm thềm cho khách hàng được không ít kinh nghiệm. Hy vọng các bạn sẽ mãi ủng hộ Tiếng Anh là Dễ công ty chúng tôi vẫn luôn luôn dắt sự tin tưởng với đáng tin tưởng lên số 1 sẽ không còn có tác dụng chúng ta thuyệt vọng. Chúc chúng ta thành công!