English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.duhocdongdu.comENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) yêu cầu
*
verb
*
To compel tình thế yêu cầu họ phỉa cố gắng vũ khí để từ bỏ vệ the situation compelled us lớn take up arms in self-defence; under the force of circumstance, we had lớn take up arms in self-defence đều ĐK đề nghị sine qua non conditions, compelling conditions tôi sẽ phải nghỉ ngơi lại I was compelled khổng lồ stay; it was compulsory for me lớn stay to lớn compel; to lớn force; to oblige Tình cầm cố buộc phải họ đề xuất cầm vũ khí nhằm từ vệ The situation compelled us lớn take up arms in self-defence; Under the force of circumstances, we had to take up arms in self-defence; Circumstances forced us lớn take up arms in self-defence Tôi sẽ phải làm việc lại I was compelled to stay; it was compulsory for me to lớn stay compulsory; mandatory; obligatory Tiếng Anh gồm yêu cầu là một trong những môn bắt buộc không? - Không, kia là duhocdongdu.com trong những môn nhiệm ý Is English a compulsory subject? - No, it is an optional subject Tyêu thích dự những bữa tiệc sinc nhật không hẳn là điều đề xuất Attendance at birthday parties is not mandatory Điều phải là phải tỏ lòng kính trọng thầy cô của chính mình It is obligatory lớn show respect for one"s teachers

*