The point is, when you find yourself choosing between trang chính & survival, the question "Where are you from?"
SK: Chúng tôi vẫn nói với chúng ta rằng mặc dù bạn tới từ đâu Abuja mang lại Alabama, Dubai giỏi trung trung tâm London, tình dục sẽ cùng vẫn còn thay đổi.

Bạn đang xem: Cách hỏi bạn đến từ đâu bằng tiếng anh, where are you from


SK: We are here to tell you that no matter where you come from, Abuja khổng lồ Alabama, Dubai to downtown London, sex has and continues to lớn change.
Tồn trên trong hệ ren là lịch sử hào hùng của loại fan, trong những số đó tất cả những cá thể y như bạn, bạn tới từ đâu, quay trở về hàng nghìn ngàn ngàn năm trước, phần lớn điều này ban đầu được câu trả lời.
Living in your genome is the history of our species, và you as an individual human being, where you"re from, going baông chồng thousands và thousands và thousands of years, and that"s now starting khổng lồ be understood.
Và ví như " Quý Khách đến từ đâu? " tức là " Nơi nào đậm đà tuyệt nhất vào chúng ta cùng nơi nào bạn muốn sử dụng thời gian của bản thân mình ở kia nhất? " thì tôi là fan Nhât Bản, vì tôi sẽ làm việc đó những tuyệt nhất rất có thể nhìn trong suốt 25 năm vừa qua ngơi nghỉ nước Nhật.
And if " Where vày you come from? " means " Which place goes deepest inside you & where bởi vì you try lớn spkết thúc most of your time? " then I"m Japanese, because I"ve sầu been living as much as I can for the last 25 years in Japan.
Điều quan trọng là chúng ta phải ghi nhận được lưu giữ lượt truy cập của các bạn đến từ đâu và Cửa Hàng chúng tôi khuyên chúng ta nên đo lường và thống kê giữ lượng truy vấn thường xuyên.Điều này có thể được tiến hành bằng cách sử dụng luật so với website nlỗi Google Analytics.
It"s important for you to lớn know where your traffic comes from, & we recommend monitoring your traffic regularly.This can be done using a web analytics tool like Google Analytics.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ ' Research Đi Với Giới Từ Gì ? Attention Required!


Hãy nghĩ về điều đó như Ivy League của châu Phi cơ mà cầm vì chưng được thừa nhận vì chưng điểm SAT xuất xắc do bao nhiêu tiền bạn gồm tuyệt gia đình các bạn tới từ đâu, tiêu chí chủ yếu để học sinh sống trường ĐH này sẽ là kĩ năng của chúng ta vào việc có tác dụng biến hóa châu Phi.
So think of this as Africa"s Ivy League, but instead of getting admitted because of your SAT scores or because of how much money you have sầu or which family you come from, the main criteria for getting into this university will be what is the potential that you have for transforming Africa?
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M