Website Luyện thi online miễn tầm giá,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực con đường miễn tầm giá,trắc nghiệm online, Luyện thi demo thptqg miễn giá thành https://duhocdongdu.com/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn

các bài tập luyện Passive voice dạng đặc trưng, Công thức Passive sầu Voice, những bài tập Passive voice dạng quan trọng đặc biệt violet, Chuyển câu CĐ sang BĐ, Bài tập modal verb in Passive voice bao gồm đáp AN, By đứng trước thời gian, Passive voice lớp 10.
*
Tiếng anh
Bài tập Passive voice dạng đặc biệt quan trọng, Công thức Passive Voice, các bài tập luyện Passive sầu voice dạng đặc trưng violet, Chuyển câu CĐ sang BĐ, các bài luyện tập modal verb in Passive voice bao gồm đáp AN, By đứng trước thời gian, Passive voice lớp 10, những bài tập passive sầu voice lớp 9 ViOLETcác bài tập luyện về Passive sầu Voice thì hiện nay đối kháng, Công thức Passive sầu Voice, Passive voice bài bác tập, Bài tập Passive sầu voice dạng quan trọng, các bài tập luyện Passive voice dạng quan trọng đặc biệt violet, Chuyển câu CĐ lịch sự BĐ, By đứng trước thời hạn,

Chủ đề 2. Câu tiêu cực thì Bây Giờ đơn

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Phân biệt câu dữ thế chủ động – bị độngCâu chủ động là câu được áp dụng khi bản thân công ty được nhắc đến từ bỏ tiến hành hành động. Câu tiêu cực được thực hiện Khi bản thân cửa hàng không tự triển khai được hành động2. Cấu trúc thay đổi tự câu chủ động thanh lịch câu tiêu cực thì hiện nay đơnChủ động:S + V(s/es) + OVí dụ: Mary studies English every day. Bị động:S+ is/am/are + VpII+ (by + O)Ví dụ: English is studied by Mary everyday.

Chủ đề 2. Câu thụ động thì Lúc Này đơnB. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Task 1. Write “A” for active sentences and “P” for passive sentences. 1. They grow coffee in more than 50 countries around the world. 2. The book was bought yesterday. 3. Tyên ổn was invited khổng lồ Kate's birthday party. 4. She feeds her dogs twice a day. 5. My keys were lost yesterday. 6. The photos were taken by my dad yesterday. 7. They don't open the bank during the weekover. 8. The letter was sent two days ago. Hướng dẫn giải:
1. A2. P3. P4. A
5. P6. P7. A8. P
Task 2. Đổi những câu sau đây từ bỏ bị động quý phái chủ động. 1. This book is bought by my mother. 2. The export division is managed by Mr. Sam. 3. English is spoken. 4. The xe đạp is ridden by Nina every evening. 5. Information technology is studied everyday. Hướng dẫn giải:1. My mother buys this book2. Mr Sam manages the export division3. People speak English4. Nina rides the bike every evening5. Students study information công nghệ everyday. Task 3. Decide whether the following sentences are Correct or Incorrect in terms of grammar. 1. The result of the exam is always announce in June. CorrectIncorrect2. Is English spoken in Canada?CorrectIncorrect3. Yesterday, my wallet is taken by a thief. CorrectIncorrect4. When was the tests marked by the teacher?CorrectIncorrect5. Tim was offer some cookies by his classmate. CorrectIncorrectHướng dẫn giải:1. incorrect2. correct3. incorrect4. incorrect5. incorrectTask 4. Điền am, is hoặc are. 1. This cake…………. . eaten by Nina. 2. His exercises…………. . corrected by teacher. 3. The grass……………. cut by Tom everyday. 4. My room ……………. . cleaned by my sister every morning. 5. A report………………written by Sam. 6. The class……………taught by Mr. Henry. 7. Books …………read by my father every day. 8. This pencil case………………. bought. 9. Spiders ……………. eaten by Tommy. 10. Sandwiches………………eaten by Sam every morning. Hướng dẫn giải:
1. is2. are3. is4. is
5. is6. is7. are8. is
9. are10. areXem thêm: Ý Nghĩa Dấu Chấm Phẩy - Bất Ngờ Với Ý Nghĩa Hình Xăm Dấu Chấm Phẩy

Tổng số điểm của bài viết là: 7 vào 2 đánh giá

Tiếng Anh Chủ đề 2. Câu thụ động thì Lúc Này đối kháng Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu 5