Nếu bạn có nhu cầu nói về một sự kiện hoàn toàn có thể xảy ra về sau thì bạn cần áp dụng điều kiện loại 1. Đây là một phần quan trọng đặc biệt của ngữ pháp tiếng Anh, không chỉ khiến cho bạn nghe nói trôi rã rộng ngoài ra cho chính mình thời cơ xuất hiện đầy đủ câu phức hợp hơn nhiều. Hôm ni, họ sẽ xem xét điều kiện loại 1 cùng bài xích tập một biện pháp cụ thể, giúp cho bạn tự tin hơn Lúc thực hiện nó.

Bạn đang xem: Bài tập về câu điều kiện trong tiếng anh kèm đáp án

Download Trọn bộ Ebook ngữ pháp dành riêng cho những người mới bắt đầu

1. Câu ĐK nhiều loại 1 là gì?


Câu điều kiện các loại 1 bao hàm nhì mệnh đề, một mệnh đề “if” cùng một mệnh đề thiết yếu. Chúng ta thực hiện những dạng cồn từ bỏ khác biệt trong những phần của điều kiện loại 1:

Cấu trúc

: If + Simple Present, Subject + will/won’t + Verb.

Ví dụ:

If it rains, I will stay at home page. (Nếu ttách mưa , tôi sẽ ở trong nhà.)If I wake up late, I will miss the bus. (Nếu tôi thức dậy muộn, tôi đang quăng quật lỡ chuyến xe cộ buýt.)

quý khách hàng hoàn toàn có thể hòn đảo ngược sản phẩm công nghệ tự của những mệnh đề. Nếu mệnh đề “if” đứng trước, thường sử dụng vết phẩy . Nếu mệnh đề “if” đứng vị trí thứ hai, không phải lốt phẩy.

 I will stay at trang chủ if it rains. (Tôi vẫn ở trong nhà nếu như ttránh mưa.)
Để chất vấn trình độ thực hiện và vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng mang lại đây. Làm bài xích Test từ vựng sau đây ngay:

Chúng ta áp dụng ‘ may ‘ hoặc ‘ might ‘ nhằm bảo rằng sự khiếu nại trong tương lai là hoàn toàn có thể xẩy ra, tuy thế không chắc chắn rằng.

Ví dụ:

If you need someone lớn help you move, I might be able to lớn help. (Nếu bạn cần ai kia giúp đỡ bạn dịch rời, tôi có thể góp.)If it’s a sunny day tomorrow, we might have a pool tiệc ngọt. (Nếu mai sau ttách nắng nóng đẹp mắt, chúng ta có thể tổ chức triển khai tiệc bể bơi)

thường thì chúng ta sử dụng ‘be going to’ cầm vì ‘will’ vào mệnh đề chính nhằm nhấn mạnh một kết quả chắc chắn là.

Ví dụ:

I’m going to give sầu you twenty pounds if you fix my computer for me. (Tôi vẫn cho mình nhị mươi bảng nếu bạn sửa máy tính xách tay đến tôi.)I’m going to stay for the weekover if you lượt thích. (Tôi đang làm việc lại vào ngày cuối tuần trường hợp mình thích.)If you are not ready, I‘m going to go out without you. (Nếu chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng, tôi vẫn đi ra ngoài cơ mà không tồn tại chúng ta.)
*

Câu điều kiện nhiều loại một là một cấu trúc cơ bản cần biết trong Tiếng Anh


2. bài tập câu điều kiện một số loại 1

những bài tập 1: Bài tập câu ĐK nhiều loại 1 điền tự vào khu vực trống

1. If she ……………….. (invite) me, I ………………. (go)

2. If it …………………. (rain), we ………………… (cancel) the match.

3. If I ……………….. (get) a promotion, I ………………… (buy) a car.

4. If she ………………. (be late), we …………………. (go) without her.

5. If you ………………. (ask) more politely, I ………………… (buy) you a drink.

6. If you …………………. (not behave), I ………………. (throw) you out.

7. If he ……………….. (win) the first prize, his mother ……………… (be) happy.

8. If he ……………….. (get) proper medical care, he ………………. (survive)

9. If the drought ………………… (continue), plants và animals ………………… (perish).

Anwers

1. If she invites me, I will go.

2. If it rains, we will cancel the match.

3. If I get a promotion, I will buy a oto.

4. If she is late, we will go without her.

5. If you ask more politely, I will buy you a drink.

6. If you don’t behave, I will throw you out.

7. If he wins the first prize, his mother will be happy.

8. If he gets proper medical care, he will survive sầu.

9. If the drought continues, plants và animals will perish.


Kiểm tra trình độ tức thì để tìm kiếm đúng suốt thời gian học tập Tiếng Anh hoàn hảo, kết quả mang đến riêng biệt mình!
*

bài tập 2: Bài tập câu ĐK các loại 1 điền từ bỏ vào chỗ trống

1. If I ……..(lớn study), I ……..(khổng lồ pass) the exams.

2. If the sun ………(to shine), we……..(to walk) inlớn town.

3. If he……..(to have) a temperature, he……..(lớn see) the doctor.

4. If my friends……..(lớn come), I……..(khổng lồ be) very happy.

5. If she……..(khổng lồ earn) a lot of money, she……..(to lớn fly) khổng lồ Thủ đô New York.

6. If we……..(khổng lồ travel) to lớn London, we……..(to visit) the museums.

7. If you……..(lớn wear) sandals in the mountains, you……..(to lớn slip) on the rocks.

8. If Rita……..(to forget) her homework, the teacher……..(to give) her a low mark.

9. If they……..(to go) lớn the disteo, they……..(lớn listen) to loud music.

10. If you……..(to wait) a minute, I……..(to lớn ask) my parents.

Anwers

1. If I study , I will pass the exams.

2. If the sun shines , we will walk inkhổng lồ town.

3. If he has a temperature, he will see the doctor.

4. If my friends come , I will be very happy.

5. If she earns a lot of money, she will fly lớn New York.

6. If we travel khổng lồ London, we will visit the museums.

7. If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.

8. If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark.

9. If they go lớn the disteo, they will listen lớn loud music.

10. If you wait a minute, I will ask my parents.

Xem thêm: Tin TứC Blog Du Lịch Việt Nam Đáng Để Theo Dõi Nhất, Blog Du Lịch


Để test trình độ và nâng cao khả năng Tiếng Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu yếu các bước nhỏng viết Email, diễn giả,…Quý Khách hoàn toàn có thể xem thêm khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm trên TOPICA Native để được hiệp thương thẳng cùng giáo viên bạn dạng xứ đọng.