Website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí https://duhocdongdu.com/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông thì tương lai đơn

Bài tập Passive voice dạng đặc biệt, Bài tập về Future Simple passive, Chuyển câu CĐ sang BĐ, By đứng trước thời gian, Bài tập modal verb in Passive voice có đáp AN, Bài tập Passive voice dạng đặc biệt violet, Bài tập passive voice lớp 9 ViOLET.
*
Tiếng anh
Bài tập Passive voice dạng đặc biệt, Bài tập về Future Simple passive, Chuyển câu CĐ sang BĐ, By đứng trước thời gian, Bài tập modal verb in Passive voice có đáp AN, Bài tập Passive voice dạng đặc biệt violet, Bài tập passive voice lớp 9 ViOLET, Bài tập Passive voice nâng cao có đáp anBài tập Passive voice thì tương lai, Bài tập Passive voice dạng đặc biệt, Passive voice bài tập, Bài tập về Future Simple passive, Chuyển câu CĐ sang BĐ, Bài tập modal verb in Passive voice có đáp AN, By đứng trước thời gian, Bài tập Passive voice dạng đặc biệt violet

Chủ đề 8. Câu bị động thì Tương lai đơn

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢIBiến đổi câu chủ động sang bị động thì tương lai đơn và động từ khuyết thiếu (cùng quy tắc):Câu chủ động:S + Modal Verb + V + OCâu bị động:S2 + Modal verb + be + V3/Ved + by OVí dụ: I can see her. → She can be seen.

Chủ đề 8. Câu bị động thì Tương lai đơn

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Chuyển các câu hỏi sau sang thể bị động. 1. When will you do the work?2. How are you going to deal with this problem?3. How do you spend this amount of money?4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position. 5. How did the police find the lost man?Hướng dẫn giải:1. When will the work be done?2. How is this problem going to be dealt with?3. How is this amount of money spent?4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors. 5. How was the lost man found by the police?Task 2. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc1. Toshico had her car (repair) by a mechanic. 2. Ellen got Marvin (type) her paper. 3. We got our house (paint) last week. 4. Dr Byrd is having the students (write ) a composition. 5. Mark got his transcripts (send) to the university. 6. Maria is having her hair (cut) tomorrow. 7. Will Mr. Brown have the porter (carry) his luggage to his car?Hướng dẫn giải:
1. repaired2. to type3. painted4. write
5. sent6. cut7. carry
Task 3. Chuyển đổi sang câu bị động1. I can buy this house. 2. Sam ought to clean his room. 3. We will shut the door. 4. Nina shall call you as soon as she arrives. 5. Sam can bring it back this morning. Hướng dẫn giải:1. This house can be bought2. Sam’s room ought to be cleaned3. The door will be shut by us4. You shall be called by Nina as soon as she arrives5. It can be brought back by Sam this morningTask 4. Chuyển đổi sang câu chủ động1. The window should be closed. 2. The children will be taken to the park by the teacher. 3. Tom won’t be told what you said. 4. This book should be bought by Sam. 5. You will be helped by Nina. Hướng dẫn giải:1. We should close the window2. The teacher will take the children to the park3. I will not tell Tom what you said4. Sam should buy this book5. Nina will help you


Xem thêm: Thủ Tục Xin Visa Đi Hồng Kông, Hướng Dẫn Xin Visa Đi Hongkong Chính Xác Nhất

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Tiếng Anh Chủ đề 8. Câu bị động thì Tương lai đơn Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu 5